Er du interesseret i at have alle dine sædvanlige gis-lag til rådighed når du benytter CALYPSO? – så tag et kig på dette udviklingsønske

Beskrivelse

Platformen som CALYPSO er bygget på, muliggør en visning af GIS lag som fx potentialekort, indvindingsoplande, BNBO, beskyttet naturtyper, vandløb – ja faktisk alle GIS lag, som er offentlig tilgængelige. Lagene bliver vedligeholdt løbende og er altid opdaterede. Visningen er i en ”lag-træ” som I kender fra andre GIS programmer. I får faktisk store dele af et web-GIS værktøj.

Udviklingsomkostning

Kr. 35.000,- (Vi tager risikoen hvis udviklingen bliver dyrere)

Enhedsbidrag

Kr. 7.000,-

Hvad får bidragsyderne?

  • Medindflydelse via et online opstartsmøde og et møde før release.
  • 1 gratis premium licens i et år
  • Fornøjelsen ved at give en gave til resten af DK

Hvad gør jeg?

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at bidrage eller høre mere.

Din organisation bliver selvfølgelig nævnt på vores hjemmeside og på LinkedIn (hvis I ønsker det)

Jacob Birk Jensen 28430710 / jbj@watsonc.dk

Bidragsydere