Generering af et hurtigt overblik over pesticider målt i grundvandet i CALYPSO. Data baserer sig på Jupiterdatabasen (GEUS) og opdateres løbende. Pesticidoverblikket skal give kommuner, vandværker og andre interesserede et geografisk overblik over pesticidfund og pesticider over grænseværdien for grund- og drikkevand, men også muligheden for at dykke ned i pesticidanalyser for den enkelte boring. Desuden skal pesticidanalysen indeholde et komplet rapportudtræk på kommuneniveau.

  • Kortvisning af pesticider med analyser (grøn), fund over detektionsgrænse (gul) og fund over grænseværdien (rød)
  • ”Mouse-over” med pesticidfund over detektionsgrænsen på filterniveau
  • Excel-rapportudtræk på kommuneniveau med et skema med pesticidstatistik for hvert år og et samlet skema med alle analyser

Hvad får bidragsyderne?

  • Medindflydelse via et online opstartsmøde og et møde før release
  • Fornøjelsen ved at give en gave til resten af DK

Udviklingsomkostning

Tilmelding til Crowdfundingprojekt er lukket

Enhedsbidrag

Tilmelding til Crowdfundingprojekt er lukket

Hvad gør jeg?

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at bidrage eller høre mere.

Din organisation bliver selvfølgelig nævnt på vores hjemmeside og på LinkedIn (hvis I ønsker det)

Jacob Birk Jensen 28430710 / jbj@watsonc.dk

Bidragsydere

Århus Kommune og Innovationsfonden