Vi vil gerne gøre det superlet at skaffe overblik over vandkemi og pejlinger på et vandforsyningsanlæg og på tilhørende boringer. Derfor vil vi gerne lave muligheden for at søge/vælge et anlæg og auto-generere tidsserier for nøgleparametre og fundne miljøfremmede stoffer. Udviklingen indebærer:

  • Visning af anlæg i CALYPSO
  • Søgning på anlæg i CALYPSO
  • Mulighed for at se i kortet hvilke boringer, der er tilknyttet et anlæg
  • Mulighed for at auto-generere tidsserier for nøgleparametre og fundne miljøfremmede stoffer og vise dem på vores dashboard
  • Mulighed for at gemme overblikket i et projekt, som kan deles

Vi har lavet en prototype, som laver nogle af de grafer, vi kunne tænke os at vise. Prøv det via dette link http://watsonc.dk/calypso/Plant_overview.html?plantid=80935

Du kan erstatte anlægs ID’et sidst i linket med et vilkårlig anlægs ID og teste prototypen. Husk at det kun er en prototype, som kun håndterer graferne med vandkemiske parametre og endnu ikke kortet med anlæg og boringsplaceringer.

Udviklingsomkostning

Kr. 40.000,- (Vi tager risikoen, hvis udviklingen bliver dyrere)

Enhedsbidrag

Kr. 8.000,-

Hvad får bidragsyderne?

  • Medindflydelse via et online opstartsmøde og et møde før release
  • 1 gratis premium licens i et år (værdi 2.400,-)
  • Fornøjelsen ved at give en gave til resten af DK

Hvad gør jeg?

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker at bidrage eller høre mere.

Din organisation bliver selvfølgelig nævnt på vores hjemmeside og på LinkedIn (hvis I ønsker det)

Jacob Birk Jensen 28430710 / jbj@watsonc.dk