Calypso Field

Simplificerer håndtering af udstyr i felten

Calypso Field interface. Et kort med boringslokationer og en graf med tidsserie data.

Calypso Field sikrer problemfri overvågning af vandstand, vandføringsdata og meget andet med IoT-udstyr. Vi håndterer opsætning, service og kvalitetssikring af udstyret, og gør det nemt at overvåge og analysere vandforholdene hvor som helst og når som helst igennem Calypso Field.

Dataindsamling med Calypso Field

Calypso Field kan bruges til visualering og håndtering af meget forskelligt vanddata. Her er nogle af de typer, som vi arbejder med.

Vandstand

Vores sensorer har en bred anvendelse, herunder måling af vandstanden i overfladevand i søer, vandløb og vådområder samt grundvand i boringer. Den indsamlede data bliver efterfølgende præsenteret visuelt i Calypso Field.

Vandføring

Vandføringsmålinger i vandløb er en vigtig del af administrationsgrundlaget. Kontinuerte målinger giver indblik i variationer på lille tidsskala og indblik i hydraulisk belastning fra udledninger.

Andre målinger

Ud over at måle vandstand og vandføring kan vores sensorer også måle andre parametre. For eksempel kan vi måle ilt eller nitrat i overfladevand samt vandindholdet i jorden.

Funktioner

Effektiv håndtering af IoT-udstyr og data!

Calypso Field kommer med en bred vifte af funktioner, som er nyttig til drift og kontrol af IoT stationer. Her ses et mindre udsnit af funktionaliteten i Calypso Field.

Nem sensoradministration

Hvad end I har vores eller eget udstyr, giver Calypso Field mulighed for at administrere jeres udstyr. Se jeres IoT-stationer, hvornår der sidst er kontrolmålet og mere.

Øjeblikkelig feltdataadgang

Med Calypso Field kan I tilgå al tidligere data direkte i felten. Det sikre kvaliteten, da I kan se, hvor stor forskel der er mellem sensor- og manuelle kontrolmålinger.

Kvalitetssikring af data

Skal jeres data videregives, og vil I gerne sikre jer, at det står kniv skarpt? I Calypso Field introduceres et kvalitetssikrings modul, der giver mulighed for at fjerne fejlbehæftet data, niveau spring og mere.

Klar datavisualisering

Al data logget på en boring, herunder IoT-data, manuelle pejlinger, samt Jupiter data, bliver illustreret på en graf i Calypso Field.

Registrering af kontrolmålinger

Med Calypso Field kan I nemt registrere kontrolmålinger, så det sikres, at sensoren altid måler korrekt. Ved afvigelse kan det angives, om kontrolmålingen skal bruges til at korrigere data.

Sikret datatilgængelighed

Det er slut med leverandør låsning! Alt data kan efter behov lagres i offentlige løsninger, som Jupiter og Danmarks Miljøportal, så i altid vil kunne tilgå jeres data.

Kom i gang med Calypso Field

Hvad end I bruger eksisterende IoT-udstyr, eller er interesseret i at købe det igennem os, så kan Calypso Field bruges til visualering og håndtering af jeres data!

Eget eller eksternt udstyr

Vi hjælper de kunder, som har udstyr andet sted, men ønsker at bruge Calypso Field til at visualisere og håndtere deres data. I såfald laves en specialiseret løsning til jer, så I stadig får alle fordelene ved Calypso Field.

Calypso udstyr

Vi tilbyder en service, der inkluderer opsætning og service af udstyr. Alt I skal gøre er, at tage fat i os og selvfølgelig bruge dataet som I ønsker - det kunne ikke være nemmere!

Kontakt os

Har du brug for hjælp eller spørgsmål?

Book en snak med os

Skal I bruge en løsning, hvor I overvejer at tilkøbe vores IoT-udstyr eller inkludere eget udstyr, anbefaler vi, at I booker et møde med os. Sammen finder vi en løsning, der bedst passer til jeres behov.

Ring eller skriv til os

Hvis I har spørgsmål om, hvordan I kommer i gang med Calypso Field eller andre spørgsmål relateret til, hvordan I kan bruge sensordata i jeres arbejdsgang, er I meget velkommen til at ringe til os eller skrive en e-mail.

Vil du gerne holdes opdateret?

Indtast din e-mailadresse og tilmeld dig vores nyhedsbrev