Denne video viser, hvordan du let kan lave geologiske profiler i Calypso og guider dig igennem de forskellige trin. Når du laver et geologisk profil, skal du vælge forskellige specifikationer (eks. buffer og justering af profilets bund). Derudover vil der være mulighed for at foretage en udvælgelse, hvis der er flere forskellige geologiske modeller eller potentialekort tilgængelige i det område, du arbejder. Kontakt WatsonC hvis du mangler en geologisk model eller potentialekort i Calypso.

Signaturforklaringen til de geologiske modeller er kort fortalt: Gul = ler (Kvartær), Brun = sand (Kvartær), Lysegrøn = Bryozokalk (Tertiær) og Mørkegrøn = Skrivekridt (Kridt). Hvis du gerne vil undersøge den horisontale og vertikale fordeling af forskellige vandkemiske parametre i et område, så er der mulighed for at vælge at få de kemiske analyser tilknyttet til filtrene i boringerne præsenteret på profilet. Når de vandkemiske parametre fra JUPITER-databasen udvælges, så vil filtrene blive præsenteret i en ”rød-gul-grøn tematisering”, som er lavet i forhold til gældende grænseværdier. De geologiske snit tilføjer således en ekstra dimension (x,z-dimensionerne) i forhold til den geografiske udbredelse af en parameter, som vanligvis kan analyseres ved den tematiske kortvisning (x,y-dimensionerne). Hvis der ikke udvælges en vandkemisk parameter, så vil filtrene blive præsenteret som en sort barre i boringerne.

Videoen demonstrerer afslutningsvist, hvordan du kan zoome på dit geologiske profil og lave en PNG-billedfil til dine rapporter.