I Calypso anvendes forskellige symboler og signaturer til grundvands-, nedbørs- og vandløbsdata. Denne video beskriver kort de forskellige symboler, som du vil støde på i Calypso. Calypso indeholder både data fra de nationale databaser (f. eks. JUPITER-databasen, DMI nedbørsstationer og Havvandstande fra KystAtlas) og indsamlede realtids-målinger fra online stationer i forskellige projekter. Videoen fortæller derfor også om, hvordan du let kan se, om en station eller et observationspunkt er eller har været online.

Når de vandkemiske parametre fra JUPITER-databasen udforskes, præsenteres en ”rød-gul-grøn tematisering”, som er lavet i forhold til gældende grænseværdier. For alle vandkemiske parametre bliver symbolet rødt, når en grænseværdi er overskredet. For alle vandkemiske parametre med undtagelse af pesticider og andre miljøfremmede stoffer bliver symbolet gult, når halvdelen af grænseværdien er overskredet og forbliver grønt ved koncentrationer imellem nul og den halve grænseværdi. For pesticider og andre miljøfremmede stoffer sker skiftet fra grøn til gul allerede ved detektionsgrænsen således, at symbolet er grønt, når parameteren ikke er detekteret. Gult ved koncentrationer imellem detektionsgrænsen og grænseværdien, og rødt grænseværdien er overskredet. Symbolerne er endvidere delt i to halvcirkler, som præsenterer den maximalt målte værdi til venstre og den seneste målte værdi til højre.