I denne video kan du se, hvordan du i værktøjslinjen, som findes til højre, vælger imellem forskellige datakilder og datatyper til tematisk kortvisning. Det demonstreres også, hvordan du let kan skifte imellem forskellige parametre, hvis du gerne vil undersøge den geografiske fordeling af forskellige vandkemiske parametre i et område.