I Calypso kan du oprette grafer og tidsserier, hvor flere forskellige parametre let plottes på samme graf. I videoen demonstreres, hvordan data tilføjes til en graf. Muligheden for samstilling af data fra flere forskellige observationspunkter (eks. DGU-boringer) eller samstilling af flere forskellige parametre præsenteres. Derudover vises, hvordan du kan zoome på dine grafer, lave en PNG-billedfil til dine rapporter eller lave et download af data i XLSX-format til videre bearbejdning.